CLICK TO EXPLORE back to top
PIONEER IN INTEGRATED BRAND THINKING

Lanmak

“Chúng tôi đã phát triển Câu Định vị Thương hiệu để thể hiện rõ ràng và ngắn gọn triết lý và giá trị cốt lõi của thương hiệu Lanmak.”
PHẠM VI CÔNG VIỆC​
  • Chiến lược Khác biệt hoá Thương hiệu
  • Câu Định vị Thương hiệu
  • Nhận diện Thương hiệu
  • Định dạng Thương hiệu Chuẩn
  • Hệ thống Truyền thông
  • Bộ Quy chuẩn Thương hiệu
  • Thiết kế POSM

Thông tin chung

Lanmak với tư cách là một tập đoàn có ba ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư bất động sản, thiết kế xây dựng, tư vấn đầu tư và quản lý dự án và xây dựng trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tháng 7 năm 2009, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như mở rộng danh mục đầu tư của công ty, Hancorp quyết định sáp nhập chi nhánh miền Bắc vào Công ty Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak.

Mục tiêu

Với tham vọng trở thành nhà thầu xây dựng và phân phối máy móc kỹ thuật (EPC) thực hiện tất cả các hoạt động xây dựng từ tư vấn, thiết kế đến thi công, Lanmak đã tin tưởng giao cho chúng tôi phát triển Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu và Hệ thống Nhận diện Thương hiệu.

Thực thi và kết quả

Dựa trên các báo cáo nghiên cứu và các giá trị cốt lõi của Lanmak, chúng tôi đã phát triển Câu Định vị thương hiệu là 'Linh hoạt để vươn xa', thể hiện rõ ràng và súc tích triết lý thương hiệu của Lanmak và giá trị cốt lõi là thích ứng cao với những thay đổi trong xây dựng và lập kế hoạch tiến độ xây dựng nhanh chóng.

Bằng cách phát triển Câu Định vị thương hiệu thể hiện cả triết lý của thương hiệu và lợi ích của khách hàng, chúng tôi đã giúp Lanmak hoàn thành sứ mệnh trở thành nhà thầu EPC.

 

Bài viết liên quan