CLICK TO EXPLORE back to top
PIONEER IN INTEGRATED BRAND THINKING

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP

Richard Moore Associates được biết đến nhiều nhất bởi danh tiếng hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Chiến lược Thương hiệu cho các thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đã mở rộng phạm vi dịch vụ của mình, bao gồm Truyền thông Thương hiệu Tích hợp, Tư duy Thiết kế QuikTrek®và nhiều dịch vụ khác, giúp khách hàng xây dựng thương hiệu một cách nhất quán, hiệu quả và sáng tạo hơn. Chúng tôi gọi phương pháp này là một nền tảng trong quan điểm mới về phương pháp Phát triển Thương hiệu Tư duy Thương hiệu Tích hợp (Integrated Brand Thinking), hay gọi tắt là IBT.