CLICK TO EXPLORE back to top
PIONEER IN INTEGRATED BRAND THINKING

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP

Chúng tôi xây dựng phương pháp Tư duy Thương hiệu Tích hợp (IBT) trong đó đảm bảo các dịch vụ cốt lõi – bao gồm Nhận diện Thương hiệu Chiến lược, Truyền thông Thương hiệu Tích hợp, Tư duy Thiết kế QuikTrek®, Định hướng ESG cho thương hiệu (ESG BrandPath) và các dịch vụ khác – đều có thể sử dụng độc lập, hoặc kết hợp cùng nhau để tạo nên một giải pháp xây dựng thương hiệu, truyền thông và phát triển sản phẩm tích hợp, qua đó:
 • đảm bảo việc hiển thị hình ảnh thương hiệu nhất quán
 • đạt những mục tiêu marketing ngắn hạn trong khi củng cố các mục tiêu chiến lược thương hiệu dài hạn
 • đem lại các ý tưởng khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ mới
 • gắn các hoạt động về môi trường, xã hội và quản trị với mục tiêu khác biệt hóa thương hiệu.

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP​

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHIẾN LƯỢC
Quy trình Nhận diện Thương hiệu Chiến lược của chúng tôi giúp thương hiệu khám phá được điểm mạnh và đặc điểm của mình, giúp doanh nghiệp phát triển Chiến lược Khác biệt hóa và Hình mẫu Thương hiệu, từ đó định hướng Hệ thống Nhận diện Thương hiệu độc đáo và nhất quán trên tất cả các phương tiện truyền thông.
 • NGHIÊN CỨU
 • PHÂN TÍCH
 • LÊN Ý TƯỞNG
 • MÔ TẢ

Nghiên cứu Nội bộ Chúng tôi chuẩn bị cơ sở chiến lược cho tất cả các công việc sáng tạo dựa trên nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện khảo sát với ban điều hành từ phía khách hàng.

Nghiên cứu bên ngoài Chúng tôi sử dụng các kết quả nghiên cứu định tính làm cơ sở để phát triển chiến lược khác biệt hóa, giúp xác định rõ các điểm khác biệt giữa thương hiệu và các đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi xác định các đặc điểm tính cách phù hợp với chiến lược, triết lý kinh doanh và kì vọng của đối tượng khách hàng của doanh nghiệp.

Nghiên cứu Thấu cảm Chúng tôi thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với những đáp viên đã được lựa chọn cẩn thận. Sau đó, chúng tôi tiến hành các phiên phỏng vấn nhanh. Việc này giúp chúng tôi thấu hiểu hành vi, insights và hành trình mua sắm của người tiêu dùng, đồng thời khơi gợi những ý tưởng mới mẻ có thể được dùng để phát triển Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu.

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu Chúng tôi xác định phân khúc đối tượng khách hàng, loại hình kinh doanh, đặc điểm khác biệt của thương hiệu và những thách thức của thương hiệu. Việc này giúp thiết lập mối quan hệ thấu cảm với khách hàng, chỉ ra những thách thức về thương hiệu mà doanh nghiệp đang gặp phải và đề xuất giải pháp biến những thách thức đó thành cơ hội.

Hình mẫu và Chân dung Thương hiệu Chúng tôi khám phá Hình mẫu Thương hiệu và tập hợp các đặc điểm tính cách thương hiệu. Những yếu tố này mang tính xác định và bổ trợ cho nhau, đồng thời được dùng làm tiêu chí về mặt cảm xúc để phát triển Bản sắc Thương hiệu Cốt lõi và ứng dụng trong truyền thông thương hiệu.

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu Chúng tôi nghiên cứu những lợi ích và trở ngại trong từng mức độ liên kết truyền thông giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu con. Sau đó, chúng tôi đề xuất một cơ cấu quan hệ chiến lược để đạt được lợi ích tối đa cho cả thương hiệu mẹ và thương hiệu con.

Tên Thương hiệu Sau khi sáng tạo một loạt các đề xuất cho tên thương hiệu, chúng tôi tiến hành khảo sát các đề xuất tiềm năng để kiểm tra chất lượng về mặt phát âm và khả năng gợi liên tưởng. Tiếp theo, chúng tôi tiến hành truy vấn tên thương hiệu và hỗ trợ đăng kí quyền sở hữu trí tuệ cho tên thương hiệu đó.

Câu Định vị Thương hiệu Chúng tôi sáng tạo và đề xuất các Câu Định vị Thương hiệu bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt, góp phần củng cố Chiến lược khác biệt hoá của thương hiệu trong tâm trí khách hàng mục tiêu.

Nhận diện Thương hiệu cốt lõi Chúng tôi sáng tạo các phương án logo và các yếu tố nhận diện khác cho doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi tiến hành khảo sát độ dễ nhận biết và khả năng gợi liên tưởng của các phương án logo đó. Tiếp theo, chúng tôi truy vấn bản quyền và hỗ trợ đăng kí quyền sở hữu trí tuệ cho logo được lựa chọn và cung cấp định dạng phục vụ cho nhu cầu in ấn của doanh nghiệp.

Định dạng Thương hiệu chuẩn Chúng tôi thiết kế những định dạng có khả năng ứng dụng trên mọi nền tảng và thể hiện chính xác Tính cách của Thương hiệu, giúp thương hiệu có một nhận diện truyền thông nhất quán trên thị trường.

Thiết kế Không gian Thương hiệu Chúng tôi đưa ra các định hướng và đề xuất cho các yếu tố cảm quan trong không gian tại điểm bán, như đồ hoạ, âm thanh và mùi hương. Việc này nhằm tạo ra các tiêu chí để các đơn vị thi công và thiết kế nội thất triển khai công việc của mình một cách nhất quán với bản sắc Thương hiệu.

Lên ý tưởng Tích cách Thương hiệu Tích hợp Chúng tôi tổ chức workshop để giới thiệu và trình bày phương pháp lên ý tưởng cho ban điều hành của thương hiệu, giúp họ khám phá Tính cách Thương hiệu để áp dụng trong các hoạt động thường ngày của mình, sau đó đánh giá những ý tưởng tốt nhất và đưa chúng vào thực tiễn.

Thực hành lên ý tưởng Chúng tôi tổ chức một workshop dành cho nhân viên của doanh nghiệp để họ được trải nghiệm phương pháp lên ý tưởng. Phương pháp này sẽ cải thiện số lượng và chất lượng ý tưởng của họ, đồng thời hướng dẫn để họ phổ biến phương pháp này đến những đồng nghiệp khác trong bộ phận của mình.

Hệ thống Truyền thông Tĩnh Chúng tôi áp dụng Nhận diện Thương hiệu Cốt lõi và Định dạng Thương hiệu Chính đã được phê duyệt để tạo nên các định dạng truyền thông khác nhau. Những định dạng này được dùng cố định và mang tính dài hạn như văn phòng phẩm, danh thiếp và biển hiệu.

Hệ thống Truyền thông Động Chúng tôi áp dụng Nhận diện Thương hiệu Cốt lõi và Định dạng Thương hiệu Chính đã được phê duyệt để tạo nên các định dạng truyền thông khác nhau. Những định dạng này thường linh hoạt hơn, hay có sự thay đổi tùy thuộc vào nội dung và điều kiện cạnh trạnh trên thị trường, ví dụ như bảng quảng cáo, quảng cáo kĩ thuật số hoặc các tài liệu in ấn.

Bộ Quy chuẩn Thương hiệu Bộ Quy chuẩn Thương hiệu được dùng để mô tả tính cách thương hiệu, tên, logo và các yếu tố Nhận diệu Thương hiệu Cốt lõi khác. Một bộ quy chuẩn truyền thông đa dạng và chi tiết sẽ hướng dẫn cụ thể cách áp dụng các yếu tố Nhận diện Thương hiệu Cốt lõi cho từng phương tiện truyền thông khác nhau.

Nuôi dưỡng Hình ảnh Thương hiệu Hình ảnh Thương hiệu của doanh nghiệp là tài sản vô hình sẽ phát triển về sức mạnh và giá trị theo thời gian. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đảm bảo với khách hàng về việc triển khai hiệu quả hệ thống nhận diện thương hiệu và duy trì nhận diện của họ trong nhiều năm tiếp theo.

Nhận diện Thương hiệu cốt lõi Chúng tôi sáng tạo logo và các yếu tố nhận diện thương hiệu khác, đồng thời khảo sát khả năng dễ đọc và gợi liên tưởng của chúng. Sau đó, chúng tôi tiến hành truy vấn bản quyền và hỗ trợ đăng kí quyền sở hữu trí tuệ cho logo của thương hiệu. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp những phiên bản của logo phục vụ nhu cầu in ấn của doanh nghiệp.

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP​

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP
Quy trình Truyền thông Thương hiệu Tích hợp của chúng tôi giải quyết các vấn đề truyền thông chiến lược, ngắn hạn của khách hàng bằng các giải pháp sáng tạo được áp dụng liền mạch trên tất cả các phương tiện truyền thông, cũng như hỗ trợ hình ảnh thương hiệu chiến lược mang tính dài hạn.
 • NGHIÊN CỨU
 • PHÂN TÍCH
 • LÊN Ý TƯỞNG
 • MÔ TẢ

Nghiên cứu Thứ cấp Chúng tôi chuẩn bị một bảng câu hỏi bao gồm các vấn đề về chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing và truyền thông của thương hiệu trong vòng một năm, sau đó sắp xếp các cuộc gặp mặt trực tiếp để thu thập thông tin cho các câu hỏi trên. Cuối cùng, chúng tôi gửi bảng câu hỏi đã hoàn chỉnh cho khách hàng để xác nhận lại thông tin.

Phỏng vấn Khách hàng/Người tiêu dùng Phỏng vấn Khách hàng/Người Tiêu dùng để thu thập thông tin về ngành, thị trường, các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến truyền thông thương hiệu và đối thủ cạnh tranh của thương hiệu, cũng như tìm ra insights của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng nghiên cứu thấu cảm thu thập được từ quy trình Nhận diện Thương hiệu Chiến lược.

Nghiên cứu Hành trình Mua sắm của Khách hàng Chúng tôi tiến hành nghiên cứu để xác định chính xác từng bước trong hành trình trải nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ của người tiêu dùng.

Chuẩn bị bản Tóm tắt Định hướng Sáng tạo Chúng tôi chuẩn bị bản Tóm tắt Định hướng Sáng tạo cho khách hàng và đảm bảo rằng những thông tin trong văn bản này là thông tin cô đọng nhất về dự án và những yêu cầu sáng tạo được truyền tải đầy đủ đến Bộ phận Sáng tạo khi triển khai các hạng mục dựa trên Chiến lược Thương hiệu.

Lên ý tưởng nhóm cho Big Idea Chúng tôi đưa ra phương pháp truyền tải thông điệp giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu một cách hiệu quả, đồng thời giải quyết được vấn đề về marketing. Big Idea là ngọn hải đăng dẫn đường cho chiến dịch và đảm bảo chiến dịch truyền đạt một thông điệp nhất quán.

Chọn lọc Chúng tôi sử dụng phương pháp Lên Ý tưởng (Ideation) để khám phá các ý tưởng. Sau đó, chúng tôi tiến hành lựa chọn, thu hẹp các ý tưởng lại và chọn lọc những ý tưởng có liên quan để giải quyết vấn đề.

POINT Chúng tôi tiến hành phân tích 04 tiêu chí: Lợi ích (Plusses), Cơ hội (Opportunities), Vấn đề (Issues) và Tư duy Mới (New Thinking) để củng cố hoặc đánh giá một ý tưởng. Khi đó, chúng tôi sẽ đào sâu các ý tưởng, nghĩ cách khắc phục những điểm yếu của ý tưởng đó, cân nhắc những ý tưởng đơn lẻ và tạo động lực bằng cách xem xét các cơ hội để vượt qua thách thức.

Lộ trình Chiến dịch Chúng tôi sắp xếp các hoạt động chính ở các điểm chạm khác nhau nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu và kể một câu chuyện nhất quán trên tất cả các kênh. Đây là bức tranh toàn cảnh để xác định được cách triển khai truyền thông xây dựng thương hiệu và hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện.

Key Visuals, Storyboards and Mockups Chúng tôi sản xuất khung tham chiếu cho storyboard và đảm bảo rằng thương hiệu và thông điệp truyền thông được truyền tải một cách trọn vẹn nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng sản xuất mockups và các tư liệu quan trọng khác như key visuals, print ads, bài đăng mạng xã hội và quảng cáo OOH.

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP

TƯ DUY THIẾT KẾ QuikTrek®
Quy trình QuikTrek được thực hiện với sự phối hợp của cả đội ngũ Richard Moores Associates và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các cuộc phỏng vấn thấu cảm để tìm hiểu sâu sắc nhu cầu của những đáp viên được chọn. Sau đó, chúng tôi áp dụng các nguyên tắc Tư duy Thiết kế trong việc tạo ra các concept sản phẩm và dịch vụ khác biệt.
 • NGHIÊN CỨU
 • PHÂN TÍCH
 • LÊN Ý TƯỞNG
 • MÔ TẢ

Định hướng Sơ bộ Trước khi bắt đầu QuikTrek, chúng tôi trao đổi với khách hàng để xác định được Phát biểu Vấn đề (Problem Statement) trọng tâm và sơ bộ của dự án. Chúng tôi bắt đầu lựa chọn đáp viên, tiến hành nghiên cứu, sắp xếp Phòng Lên Ý tưởng (Ideation Room) và thiết lập hệ thống chia sẻ file trực tuyến.

Lựa chọn đáp viên Chúng tôi xác định các tiêu chí của đáp viên bằng cách sử dụng một phương pháp đảm bảo rằng những người trả lời nghiên cứu của chúng tôi là đại diện của phân khúc sử dụng sản phẩm.

Phỏng vấn Thấu cảm Các thành viên của nhóm QuikTrek sẽ phỏng vấn riêng từng đáp viên để tìm hiểu về cuộc sống, cảm nhận của họ về phân khúc sản phẩm đang được khảo sát và thói quen mua hàng của họ. Sau đó, chúng tôi ghi chép lại nội dung của những cuộc phỏng vấn đó.

Quan sát và Chia sẻ Insight Các thành viên trong nhóm QuikTrek sẽ chia sẻ những gì mà họ thu thập được từ các cuộc phỏng vấn và trình bày lại tất cả các sự kiện, insights và ý tưởng sơ bộ thu được từ những cuộc phỏng vấn này. Tiếp đến, các thành viên sẽ mô tả trải nghiệm của mình về các cuộc phỏng vấn của mình cho các thành viên khác, để cả nhóm có được sự thấu cảm về từng đáp viên.

Lập Bản đồ và Lên Kế hoạch Chúng tôi xây dựng được một mô tả hoàn chỉnh và đa dạng về đáp viên, về tính cách, các phẩm chất thấu cảm và lộ trình quyết định mua hàng của họ.

Định hình Vấn đề Phát biểu Vấn đề (Problem Statement) được tái đánh giá, trình bày và định hình bằng hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về mọi thứ liên quan đến việc khám phá ý tưởng sản phẩm hoặc dịch vụ khác biệt. Việc này giúp phục vụ nhu cầu của khách hàng và củng cố vị trí độc đáo của thương hiệu.

Phân nhóm Chúng tôi sắp xếp lại tất cả các dữ kiện đơn lẻ, insights, các ý tưởng thu thập được trong quy trình và phân chia chúng thành từng nhóm.

Phân nhóm theo Danh mục và Sơ đồ hoá Từ các danh mục được phân nhóm, chúng tôi tìm kiếm các concept quan trọng và cố gắng làm rõ chúng bằng phương pháp sơ đồ hoá.

Mô tả Đặc điểm Khách hàng Chúng tôi tập hợp các nghiên cứu riêng lẻ về chân dung của đáp viên, sự thấu cảm và lộ trình mua sắm của họ để xác định xem liệu có thể kết hợp bất kỳ yếu tố nào thành một mô tả cụ thể để từ đó có hiểu biết sâu hơn về đối tượng khách hàng của thương hiệu hay không.

Lên ý tưởng và Lập Danh sách Chọn lọc Bằng cách sử dụng các phương pháp lên ý tưởng thích hợp cho mọi nội dung, chúng tôi tìm kiếm các mối quan hệ khác biệt trong và ngoài phân nhóm, đồng thời ghi nhận những ý tưởng có lợi, sau đó bình chọn các phương án tốt nhất có trong danh sách chọn lọc.

Thực hành POINT Chúng tôi đánh giá từng ý tưởng trong danh sách chọn lọc theo các mặt Tích cực (Positives), Cơ hội (Opportunities) và Vấn đề (Issues), sau đó chuyển sang chế độ Tư duy Mới (New Thinking) để cải thiện từng ý tưởng và bình chọn để tìm ra 04 ý tưởng tốt nhất.

Phác thảo ý tưởng (Lo-Res Prototyping) Bằng cách sử dụng phương pháp 3D “Tư duy bằng bàn tay”, chúng tôi khám phá thêm bốn ý tưởng sản phẩm tốt nhất bằng cách sử dụng các công cụ và dữ liệu đơn giản. Đối với các ý tưởng về dịch vụ, chúng tôi sử dụng hình thức Kể chuyện (Storytelling).

Phác thảo dẫn chứng của concept Sau khi phát triển từng mẫu trong số bốn nguyên mẫu ý tưởng, trước tiên chúng tôi kiểm tra tính khả thi của thị trường bằng cách lập danh sách các tính năng và lợi ích, sau đó phát triển phác thảo concept marketing một cách.

Phát triển ý tưởng Sau khi chọn ra ý tưởng tốt nhất trong số bốn ý tưởng sản phẩm, chúng tôi tìm cách mô tả ý tưởng đó một cách chân thực nhất cho người dùng. Bằng việc tham khảo các nghiên cứu và bản phân tích hành trình khách hàng, chúng tôi tinh chỉnh concept marketing và lập kế hoạch truyền thông sơ bộ cho ý tưởng được chọn.

Kiểm tra trực tiếp Chúng tôi trình bày ý tưởng đã phát triển với ba trong số những đáp viên từ nghiên cứu ban đầu nhằm thu thập đánh giá của họ về sản phẩm hoặc dịch vụ. Sau đó, chúng tôi phân tích video ghi lại bài thuyết trình để chuẩn bị một danh sách sàng lọc các đánh giá mà thương hiệu có thể dùng khi phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thuyết trình tổng kết Chúng tôi trình bày tóm tắt toàn bộ quy trình QuikTrek và sản phẩm cuối cùng cho khách hàng, đồng thời đưa ra các đề xuất về truyền thông và cải tiến về định hướng phát triển của thương hiệu. Sau đó, chúng tôi hoàn thiện hệ thống chia sẻ file để thương hiệu có thể tham khảo khi phát triển những sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP

ĐỊNH HƯỚNG ESG CHO THƯƠNG HIỆU
Dịch vụ ESG BrandPath của chúng tôi đánh giá bất kỳ hoạt động ESG nào (Môi trường, Xã hội và Quản trị) được đầu tư để tìm hiểu xem mức độ phù hợp của chúng với cả chiến lược hình ảnh dài hạn của thương hiệu và kỳ vọng của khách hàng. Sau đó, chúng tôi cùng hình thành ý tưởng cho các hoạt động ESG mới có liên quan và các ý tưởng truyền thông sáng tạo trên thị trường cho các hoạt động này trên tất cả các phương tiện truyền thông.
 • NGHIÊN CỨU
 • PHÂN TÍCH
 • LÊN Ý TƯỞNG
 • MÔ TẢ

Phỏng vấn Ban Lãnh đạo Chúng tôi sẽ phỏng vấn các giám đốc điều hành để tìm hiểu về các hoạt động hiện tại của công ty có mang lại lợi ích gì cho môi trường, xã hội ở quy mô lớn và nhân viên thông qua các chính sách quản trị. Đối với dịch vụ ESG độc lập, chúng tôi cũng sẽ xác định rõ chiến lược hình ảnh thương hiệu hiện tại của thương hiệu.

Phỏng vấn Khách hàng Chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với các khách hàng tiêu biểu thuộc phân khúc thương hiệu để tìm hiểu hoạt động ESG nào có ảnh hưởng cụ thể tới phân khúc đó.

Nghiên cứu Đối thủ Cạnh tranh Chúng tôi sẽ nghiên cứu các phương thức truyền thông marketing và hoạt động PR của các đối thủ cạnh tranh chính của công ty để tìm hiểu những hoạt động ESG cụ thể nào mà họ thường được biết đến.

Đánh giá hoạt động ESG thực tại Chúng tôi sẽ đánh giá các hoạt động ESG hiện tại của doanh nghiệp để tìm hiểu xem các hoạt động nào (nếu có) có lợi ích liên quan đến chiến lược hình ảnh thương hiệu của họ và những lỗ hổng nào có thể được phát hiện.

Đánh giá kỳ vọng ESG của khách hàng Chúng tôi sẽ đánh giá những hoạt động ESG nào mà các nhóm khách hàng điển hình trong phân khúc của doanh nghiệp kỳ vọng, để tìm hiểu xem chúng có liên quan thế nào đến chiến lược hình ảnh thương hiệu của công ty.

Cơ hội ESG phù hợp cho Thương hiệu Chúng tôi sẽ đánh giá các hoạt động ESG của các đối thủ cạnh tranh để xác định xem có bất kỳ lĩnh vực cơ hội nào được công ty chỉ định để thăm dò hay không.

Hợp tác Hình thành Ý tưởng Chúng tôi sẽ có một phiên họp hình thành ý tưởng nửa ngày với các trưởng bộ phận để khám phá các ý tưởng ESG phù hợp với các lĩnh vực cơ hội được xác định trong Giai đoạn Phân tích. Sau đó, chúng tôi thực hiện bài tập để xác định các hoạt động tốt nhất và điều chỉnh để khắc phục mọi điểm yếu và tối đa hoá hiệu quả của chúng.

Hình thành “Ý tưởng lớn” Chúng tôi sẽ tạo ra một phương pháp truyền thông cho các hoạt động ESG của công ty theo cách thu hút đối tượng mục tiêu của họ, hỗ trợ hình ảnh thương hiệu cụ thể của công ty và tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, từ đó có thể tối đa hóa ngân sách truyền thông marketing.

POINT Chúng tôi sẽ phân tích các ý tưởng hàng đầu bằng cách sử dụng quy trình POINT, bao gồm việc phân tích Điểm mạnh (Pluses), Cơ hội (Opportunities), Vấn đề (Issues) và Tư duy Mới (New Thinking) để khắc phục mọi điểm yếu và tối đa hóa hiệu quả truyền thông.

Lộ trình Chiến dịch Chúng tôi sẽ sắp xếp các hoạt động truyền thông chính tại các điểm tiếp xúc khác nhau để tiếp cận đối tượng mục tiêu và kể một câu chuyện nhất quán trên tất cả các kênh.

Key Visuals, Storyboards and Mockups Chúng tôi sẽ sản xuất các khung hình chính cho storyboard và đảm bảo thông điệp ESG chủ đạo được truyền tải. Chúng tôi cũng sẽ sản xuất các mockups của các hình ảnh chủ đạo được áp dụng lên các ấn phẩm như quảng cáo trên báo in, các bài đăng trên mạng xã hội và các tài liệu quảng cáo ngoài trời.

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP​

TỔNG HỢP DỊCH VỤ TÍCH HỢP
Cả 4 dịch vụ Tư duy Thương hiệu Tích hợp đều được tổ chức thành bốn giai đoạn. Với quy mô vừa phải, các chuyên viên của chúng tôi có thể đáp ứng được mọi dịch vụ và giai đoạn triển khai, đảm bảo cung cấp giải pháp thương hiệu cho khách hàng một cách chuyên sâu nhất.

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP

NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP
Tất cả các dịch vụ thuộc Tư duy Thương hiệu Tích hợp được sắp xếp thành bốn giai đoạn. Với quy mô này, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể bao quát được tất cả các dịch vụ cũng như các bước của quy trình, đảm bảo hỗ trợ khách hàng một cách chuyên sâu và hiệu quả nhất.

Các bước sử dụng phương pháp nghiên cứu Các bước tiếp nối sau bước nghiên cứu

 • NGHIÊN CỨU
 • PHÂN TÍCH
 • LÊN Ý TƯỞNG
 • MÔ TẢ
 • NHẬN DIỆN
  THƯƠNG HIỆU
  CHIẾN LƯỢC
 • TRUYỀN THÔNG
  THƯƠNG HIỆU
  TÍCH HỢP
 • TƯ DUY
  THIẾT KẾ
  QuikTrek
Nghiên cứu 3C
Phỏng vấn Ban điều hành của Thương hiệu
Nghiên cứu Thấu cảm
Thảo luận Nhóm Tập trung
Phỏng vấn chuyên sâu
Phỏng vấn Một-một
Khảo sát Định lượng
Kiểm tra Concept Thương hiệu
Truy vấn Tên Thương hiệu
Khảo sát tính dễ đọc của logo
Lên Ý tưởng Tích hợp Tính cách Thương hiệu
Nghiên cứu Hành vi Khách hàng
Khảo sát Big Idea từ Chiến lược Truyền thông Tích hợp
Kiểm tra, Đánh giá Tính cách Thương hiệu
Nghiên cứu Hành trình Khách hàng
Đánh giá POINT
Kiểm tra Concept Truyền thông Thương hiệu Tích hợp
Nghiên cứu 3C
Nghiên cứu Thấu cảm
Nghiên cứu PESTLE
Thực hành SWOT
Nghiên cứu Kết quả Mong muốn (Desired Outcomes)
Đánh giá POINT
Kiểm nghiệm Concept Sản phẩm phác thảo
Kiểm nghiệm Phát triển Concept Sản phẩm

TƯ DUY THƯƠNG HIỆU TÍCH HỢP​

PHƯƠNG PHÁP LÊN Ý TƯỞNG TẬP TRUNG
Chúng tôi không chỉ áp dụng hơn 70 phương pháp lên ý tưởng của Tư duy Thương hiệu Tích hợp mà còn khám phá các giải pháp độc đáo cho nhiều vấn đề của thương hiệu, hướng dẫn khách hàng các phương pháp lên ý tưởng mà họ có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề xuyên suốt hành trình xây dựng thương hiệu của mình.
 • TƯ DUY
  “TRONG HỘP”
 • TƯ DUY
  “MỞ HỘP”
 • TƯ DUY
  “NGOÀI HỘP”

Sáng tạo ý tưởng thường được gọi là 'Tư duy bên ngoài chiếc hộp'. Nhưng những ý tưởng thực tế nhất thường được khám phá khi ta hiểu rõ hơn về những thứ “bên trong hộp”. Một số phương pháp lên ý tưởng mà chúng tôi sử dụng là:

 • Lập Bản đồ Tư duy (Mind Mapping)
 • Phương pháp Phát triển Ý tưởng “Hoa Sen Nở” (Lotus Blossom Mapping)
 • Phân tích Hình thái Ý tưởng (Morphological Analysis)
 • Phân tích Liên tưởng về mặt Ngữ nghĩa (Semantic Intuition)

Những giải pháp giàu sáng tạo đòi hỏi chúng tôi phải mở rộng tập trung để phát triển các ý tưởng nằm ngoài phạm vi vấn đề. Một số phương pháp lên ý tưởng mà chúng tôi sử dụng là:

 • Tư duy Phi tuyến tính (Lateral Thinking)
 • 101 Brainstorming
 • Động não (Brainwriting)
 • SenStorming

Việc tạo ra các giải pháp có tính khác biệt cao đòi hỏi bạn phải suy nghĩ ít chính xác hơn về vấn đề để khơi nguồn cho những ý tưởng mới mẻ, và sau đó tìm mối liên quan của các ý tưởng này sao cho có thể điều chỉnh để phù hợp với các giải pháp đó. Một số phương pháp lên ý tưởng mà chúng tôi sử dụng là:

 • Brainstorm Đảo ngược (Reverse Brainstorming)
 • Động não thông qua đồ vật (Object Storming)
 • Liên tưởng Tự do (Free Association)
 • Sáng tạo những ý tưởng “Không liên quan” (Intermediate Impossible)