VietinBank

Tình hình Thị trường

Ngân hàng Incombank trước đây là một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn, chủ lực của đất nước và gắn liền với sự phát triển của nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng. Họ cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên nhận thức được sự thiết yếu của việc đẩy mạnh bản sắc nhận diện thương hiệu trong giai đoạn hội nhập WTO khi mà cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính chắc chắn sẽ gia tăng.

Mục tiêu

Sau khi chúng tôi được lựa chọn để giúp phát triển một hệ thống nhận diện thương hiệu sao cho tương xứng với tầm vóc và vị thế của ngân hàng, chúng tôi đã gặp gỡ trao đổi với các lãnh đạo và giám đốc nhằm hiểu thấu đáo về thế mạnh cũng như những mặt yếu của ngân hàng và khát vọng hướng tới tương lai của họ. Chúng tôi cũng sử dụng những kết quả nghiên cứu thị trường mà ngân hàng đã tiến hành lúc đó, và sau khi xem xét các kế hoạch hoạt động trên thị trường quốc tế của ngân hàng, chúng tôi mời bên tư vấn về luật sở hữu trí tuệ để thăm dò các vấn đề trong đăng ký nhãn hiệu quốc tế và tìm hiểu được một số vấn đề.

Sau khi đã phát triển được một chiến lược bản sắc thương hiệu nhằm khác biệt hóa ngân hàng, chúng tôi đề xuất một tính cách thương hiệu phù hợp với cảm nhận của ngân hàng về bản thân cũng như vai trò của họ trên thị trường. Kết thúc giai đoạn đầu tiên này, nghiên cứu cho thấy hệ thống nhận diện trước của ngân hàng vốn hoạt động tương đối tốt trong những năm qua sẽ khó có thể hỗ trợ cho các mục tiêu chiến lược lâu dài của họ. Điều này thậm chí còn bao gồm cả tên thương hiệu của ngân hàng. Sau khi cân nhắc mọi yếu tố một cách kỹ lưỡng và cẩn thận, ngân hàng quyết định rằng nếu sự thay đổi là cần thiết thì việc này cần phải được tiến hành một cách đồng bộ nhằm tạo ra một cơ sở hình ảnh thương hiệu có thể phục vụ về lâu về dài cho ngân hàng.

Công việc và Kết quả

Tinh thần của quyết định thay đổi toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu càng được củng cố và nâng cao, nhất là sau khi hệ thống nhận diện thương hiệu tổng thể của Vietinbank được tạo ra một cách cẩn trọng, bộ tài liệu chỉ dẫn cho hệ thống này cũng được chuẩn bị chu đáo. Hiện nay, Vietinbank có một hệ thống tài liệu chỉ dẫn đồng bộ và toàn diện nhất từ trước tới nay cho một thương hiệu Việt với hơn 250 mẫu ví dụ thiết kế gốc và hơn 200 trang tài liệu hướng dẫn. Sau phần miêu tả các yếu tố nhận diện hình ảnh và ngôn ngữ cốt lõi của thương hiệu, bộ tài liệu chỉ dẫn được sắp đặt cơ cấu theo từng phần nội dung riêng, nhờ đó bất cứ ai đảm trách việc thực hiện một loại hình tài liệu truyền thông nhất định sẽ được giao đúng phần hướng dẫn mà họ cần. Bộ tài liệu chỉ dẫn cũng được xây dựng cho mục đích lưu hành dưới dạng dữ liệu điện tử với định dạng PDF cho nên bất kỳ phần nào của bộ tài liệu cũng có thể được chuyển đi chỉ trong vài phút qua đường truyền Internet cho những người có liên quan.

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng, đồng bộ cùng với bộ tài liệu chỉ dẫn tổng thể, trong năm 2008 ngân hàng đã có thể nhanh chóng áp dụng bản sắc nhận diện thương hiệu mới VietinBank tới hơn 800 chi nhánh, văn phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm của ngân hàng trên khắp Việt Nam.

Chúng tôi là ai

Richard Moore Associates là công ty tư vấn thương hiệu đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, với hơn 40 năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệu thông qua xây dựng Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu và các giải pháp sáng tạo truyền thông hiệu quả.

Chúng tôi làm gì

Richard Moore Associates cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu toàn diện từ việc phát triển Bản sắc Thương hiệu, truyền thông thương hiệu đến kết nối thương hiệu dựa trên hình ảnh chiến lược của Thương hiệu.

Sự thật ngầm hiểu

Mỗi thương hiệu đều có bối cảnh phát triển riêng. Khi xây dựng bất kỳ chiến lược thương hiệu nào, chúng tôi đều vẽ một bức chân dung sống động về tình hình thương hiệu hiện tại dựa trên những sự thật ngầm hiểu và các dữ kiện thực tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

Liên Hệ