Geo International

Tình hình Thị trường
Thị trường luôn luôn biến đổi và đặc biệt thị trường hàng hóa lại càng dễ biến đổi. Khi những thay đổi lớn diễn ra, các công ty nhỏ thường gặp nhiều khó khăn và khi đó vấn đề sát nhập có thể có sức hấp dẫn rất lớn. Những họ thương hiệu hoàn toàn mới có thể hình thành để thu hút khách hàng với những dịch vụ đa dạng. Đó chính là hiện trạng ngành công nghiệp dầu mỏ vào đầu những năm 80.

Mục tiêu
Hơn mười hai công ty khác nhau cùng hợp nhất dưới Tên Thương hiệu Geo, hoạt động trong ngành công nghiệp dầu mỏ trong các lĩnh vực như thăm dò, khai thác và sản xuất. Chúng tôi được đề nghị tạo một Bản sắc Thương hiệu có thể kết hợp được những công ty này về mặt hình ảnh, và phải làm được điều đó mà vẫn không đánh mất giá trị tên thương hiệu mà nhiều công ty thành viên trong số đó đã gây dựng trong suốt nhiều năm.

Công việc & Kết quả
Giải pháp của chúng tôi bắt đầu bằng việc biến tên gọi ngắn gọn của Geo trở thành một phần của một hệ thống linh hoạt gồm nhiều thương hiệu nhánh, trong đó bên cạnh việc duy trì giá trị tên các thương hiệu nhánh ở những thị trường đã được thiết lập còn đồng thời bổ sung thêm những thuật ngữ miêu tả công việc kinh doanh của họ. Riêng những tên gọi miêu tả được dùng cho những công việc kinh doanh mới giúp mở rộng tầm hoạt động của Geo trên thị trường dầu mỏ. Sắc xanh lá cây đặc biệt, chưa từng được dùng trong ngành này đã được sử dụng không chỉ cho các ấn phẩm mà cho cả đội phương tiện vận tải và thiết bị khoan của Geo. Với một Bản sắc Thương hiệu rõ ràng và nhất quán, Geo đã sớm trở thành một đối thủ cạnh tranh thành công trong ngành công nghiệp dầu mỏ.

Chúng tôi là ai

Richard Moore Associates là công ty tư vấn thương hiệu đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, với hơn 40 năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệu thông qua xây dựng Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu và các giải pháp sáng tạo truyền thông hiệu quả.

Chúng tôi làm gì

Richard Moore Associates cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu toàn diện từ việc phát triển Bản sắc Thương hiệu, truyền thông thương hiệu đến kết nối thương hiệu dựa trên hình ảnh chiến lược của Thương hiệu.

Sự thật ngầm hiểu

Mỗi thương hiệu đều có bối cảnh phát triển riêng. Khi xây dựng bất kỳ chiến lược thương hiệu nào, chúng tôi đều vẽ một bức chân dung sống động về tình hình thương hiệu hiện tại dựa trên những sự thật ngầm hiểu và các dữ kiện thực tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

Liên Hệ