Trung tâm Anh ngữ Apollo

Tình hình Thị trường
Apollo Education là trung tâm giáo dục 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Trung tâm cung cấp 4 dịch vụ giáo dục trong đó đào tạo tiếng Anh là mảng lớn nhất. Đầu năm 2000, Apollo đã trang bị các thiết bị dạy học mới, điều chỉnh cơ cấu khoá học cũng như có các cải thiện khác. “Tầm” của Apollo đã vượt ra khỏi khuôn khổ bản sắc thương hiệu và các tài liệu truyền thông marketing. Apollo sắp sửa quảng bá lại mình.

Mục tiêu
Logo của Apollo rất dễ nhận biết, do đó chúng tôi đề nghị điều chỉnh thay vì thay đổi hoàn toàn mẫu logo. Chúng tôi cũng đề xuất Apollo nêu bật các khác biệt mang tính cạnh tranh, và để làm điều này chúng tôi đã điều tra các đối tượng theo học tại trung tâm. Họ trẻ và có điều kiện kinh tế khá. Điều tra do Apollo tiến hành cho thấy phần lớn sinh viên theo học là những cá nhân với định hướng học có kết quả, những người nghiêm túc trong học hành, sẵn sàng làm việc và tự tin vào khả năng thành công của mình.

Công việc & Kết quả
Một hệ thống bản sắc thương hiệu đã được triển khai với một mẫu logo gợi nhớ lại mẫu logo cũ nhưng phản ánh được “tầm” của trung tâm tốt hơn. Dòng chữ “Đã tốt nhất, nay còn tốt hơn” (Where the best become better) được đưa vào tất cả các tài liệu cho thấy đặc tính vượt trội của sinh viên tại Apollo, đồng thời tạo ra lợi ích thương hiệu tốt hơn nữa. Quảng cáo thương hiệu cũng phải nêu bật lợi ích đó. Apollo đã sẵn sàng cho bước phát triển tiếp theo, đồng thời sớm mở rộng hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi là ai

Richard Moore Associates là công ty tư vấn thương hiệu đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, với hơn 40 năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệu thông qua xây dựng Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu và các giải pháp sáng tạo truyền thông hiệu quả.

Chúng tôi làm gì

Richard Moore Associates cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu toàn diện từ việc phát triển Bản sắc Thương hiệu, truyền thông thương hiệu đến kết nối thương hiệu dựa trên hình ảnh chiến lược của Thương hiệu.

Sự thật ngầm hiểu

Mỗi thương hiệu đều có bối cảnh phát triển riêng. Khi xây dựng bất kỳ chiến lược thương hiệu nào, chúng tôi đều vẽ một bức chân dung sống động về tình hình thương hiệu hiện tại dựa trên những sự thật ngầm hiểu và các dữ kiện thực tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

Liên Hệ