Đầu tư cho Chiến lược Hình ảnh Thương hiệu


Dựa trên 60 bài viết và kinh nghiệm thực tiễn trong chuyên đề thương hiệu hàng tuần của tác giả trên báo Đầu Tư, cuốn sách dày 200 trang mang tựa đề Đầu tư cho Chiến lược Hình ảnh Thương hiệu, được xuất bản song ngữ Anh–Việt với hơn 130 hình ảnh minh họa. Cuốn sách cho thấy cái nhìn về bản chất cốt lõi của thương hiệu và cung cấp cho độc giả thông tin về quy trình sáng tạo hệ thống nhận diện dựa trên nền tảng chiến lược mang tính dài hạn cho các thương hiệu mạnh. Cuốn sách cũng đưa ra những thông tin hữu ích để phát triển hiệu quả các loại tài liệu truyền thông marketing mang tính chiến thuật như quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời mang tới cho độc giả những kiến thức cập nhật về hoạt động phát triển thương hiệu hiện nay. Cuốn sách còn giới thiệu một bảng thuật ngữ thương hiệu với hơn 50 đầu mục thuật ngữ. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên năm 2009.

Chúng tôi là ai

Richard Moore Associates là công ty tư vấn thương hiệu đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, với hơn 40 năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệu thông qua xây dựng Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu và các giải pháp sáng tạo truyền thông hiệu quả.

Chúng tôi làm gì

Richard Moore Associates cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu toàn diện từ việc phát triển Bản sắc Thương hiệu, truyền thông thương hiệu đến kết nối thương hiệu dựa trên hình ảnh chiến lược của Thương hiệu.

Sự thật ngầm hiểu

Mỗi thương hiệu đều có bối cảnh phát triển riêng. Khi xây dựng bất kỳ chiến lược thương hiệu nào, chúng tôi đều vẽ một bức chân dung sống động về tình hình thương hiệu hiện tại dựa trên những sự thật ngầm hiểu và các dữ kiện thực tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

Liên Hệ