CLICK TO EXPLORE back to top
PIONEER IN INTEGRATED BRAND THINKING

NAPAS

“Với nền tảng Chiến lược Thương hiệu vững chắc, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống Thương hiệu hiện đại, khả thi và trực quan, bắt đầu từ nhận diện Thương hiệu cho đến ứng dụng nhất quán nội bộ và bên ngoài.”
PHẠM VI CÔNG VIỆC​
  • Chiến lược Khác biệt hoá Thương hiệu

  • Tên Thương hiệu
  • Nhận diện Thương hiệu
  • Câu Định vị Thương hiệu
  • Định dạng Thương hiệu Chuẩn
  • Hệ thống Truyền thông
  • Bộ Quy chuẩn Thương hiệu
  • Kế hoạch Kích hoạt Thương hiệu

  • Concept Truyền thông

Thông tin chung

Với việc phát triển và hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ toàn quốc, NAPAS - trước kia là Smartlink và Banknet, đã được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước để cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Mục tiêu 

Tầm nhìn của NAPAS là trở thành nhà cung ứng hàng đầu và tiên phong về thanh toán qua thẻ và thanh toán điện tử trong các giao dịch lẻ tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong Hiệp hội Thẻ nội địa.

Thực thi và kết quả 

Richard Moore Associates đề xuất một Chiến lược Thương hiệu toàn diện, chuyên nghiệp và cá nhân hoá cho NAPAS nhằm nâng tầm giá trị hiện hữu và củng cố cho thành công của công ty trong tương lai. Với nền tảng Chiến lược Thương hiệu vững chắc, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống Thương hiệu hiện đại, khả thi và trực quan, bắt đầu từ nhận diện Thương hiệu cho đến ứng dụng nhất quán nội bộ và bên ngoài. 

“Một kết nối, mọi thanh toán” - NAPAS hiện đang quản trị và vận hành một hệ thống chuyển mạch, kết nối với hơn 18,600 hệ thống ATM, 261,000 máy POS và 300 công ty thanh toán điện tử trong các lĩnh vực hàng không, viễn thông và khách sạn và du lịch. Ngoài ra, họ còn phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ của 48 ngân hàng Thương mại đang vận hành trong và ngoài nước.

 

Bài viết liên quan