CLICK TO EXPLORE back to top
PIONEER IN INTEGRATED BRAND THINKING

Kangaroo

"Chúng tôi đã tư vấn cho Kangaroo về việc đơn giản hóa triết lý thiết kế sản phẩm của mình và tiến hành một hội thảo với các nhà quản lý chính về các nguyên tắc của Tư duy Thiết kế."
PHẠM VI CÔNG VIỆC​
  • Chiến lược Khác biệt hoá Thương hiệu
  • Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu
  • Tinh chỉnh Nhận diện Thương hiệu
  • Định dạng Thương hiệu Chuẩn
  • Hệ thống Truyền thông
  • Bộ Quy chuẩn Thương hiệu
  • Truyền thông Thương hiệu Tích hợp
  • Hội thảo Tư duy Thiết kế
  • Hướng dẫn Thiết kế sản phẩm
  • Ý tưởng Tích hợp Tính cách Thương hiệu

Thông tin chung

Sau một thập kỷ kinh doanh thành công, Kangaroo đã mở rộng danh mục sản phẩm và thay đổi triết lý thương hiệu.

Mục tiêu

Để đáp ứng những thay đổi trong chiến lược phát triển, thương hiệu Kangaroo cần được làm mới.

Thực thi và kết quả

Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Kangaroo để đánh giá lại giá trị thương hiệu và định vị của họ trên thị trường. Trước khi bắt đầu công việc sáng tạo cần thiết để nâng cao hình ảnh thương hiệu của Kangaroo, chúng tôi cũng đã nghiên cứu những thay đổi trong tổ chức của họ liên quan đến các dòng sản phẩm mới và xây dựng Cấu trúc mối quan hệ thương hiệu cho tất cả các thương hiệu con của công ty.

Kangaroo đã duy trì Hệ thống Nhận diện Thương hiệu của họ rất tốt trong những năm qua kể từ khi chúng tôi lần đầu tạo ra Hệ thống Nhận diện Thương hiệu cho họ, vì vậy chúng tôi đã thừa hưởng sẵn những nền tảng thươn hiệu tốt trong trong lần tái định vị này. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì những tài sản thương hiệu giá trị mà công ty đã sở hữu, đồng thời cho thị trường biết rằng Kangaroo vẫn đang tiên phong và với tinh thần luôn đổi mới sáng tạo. Nổi tiếng với việc sản xuất dòng máy lọc nước phổ biến nhất cả nước, cam kết của Kangaroo trong việc tiếp tục cải tiến công nghệ và phát triển sản xuất các sản phẩm khác hỗ trợ cuộc sống lành mạnh là chìa khóa để chúng tôi cập nhật Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu và Hệ thống truyền thông.

Chúng tôi cũng đã tư vấn cho Kangaroo về việc đơn giản hóa triết lý thiết kế sản phẩm của mình và tiến hành hội thảo với các nhà quản lý chủ chốt về các nguyên tắc của Tư duy Thiết kế. Trong số các ý tưởng sản phẩm, điều thu được từ khóa đào tạo này là dòng sản phẩm điện lạnh Đông mềm mới cho phép các gia đình bảo quản thực phẩm tươi ngon mà không cần đi chợ hàng ngày.