CLICK TO EXPLORE back to top
PIONEER IN INTEGRATED BRAND THINKING

Hoa Binh Minh

"Richard Moore Associates đã phối hợp với Hòa Bình Minh để phát triển một bộ Chiến lược Nhận diện Thương hiệu nhất quán với Hình mẫu thương hiệu Người Hành động, đi kèm với ba nét Tính cách Trung thực, Chủ động, Giàu năng lực hành động.”

PHẠM VI CÔNG VIỆC​
  • Hệ thống Truyền thông
  • Bộ Quy chuẩn Thương hiệu
  • Truyền thông Thương hiệu Tích hợp
  • Ý tưởng Tích hợp Tính cách Thương hiệu

Thông tin chung

Hòa Bình Minh là một trong những tập đoàn thương mại, dịch vụ và đầu tư hàng đầu Việt Nam với hoạt động phân phối xe máy, ô tô và thép. Luôn cam kết mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và đối tác thông qua hệ thống cơ sở phân phối rộng khắp toàn quốc, năng lực hành động và dịch vụ khách hàng tận tâm.

Mục tiêu

Với tầm nhìn nâng tầm thương hiệu lên thành tập đoàn thương mại và dịch vụ hàng đầu khu vực và quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, Hòa Bình Minh cần xây dựng một Bộ Nhận diện thương hiệu, thể hiện rõ yếu tố khác biệt cốt lõi của mình. Đồng thời, củng cố triết lý kinh doanh nội bộ nhằm chuẩn hóa giá trị văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Thực thi và kết quả

Đầu tiên, Richard Moore Associates đã phối hợp với Hòa Bình Minh để phát triển một bộ Chiến lược Nhận diện Thương hiệu nhất quán với Hình mẫu thương hiệu Người Hành động, đi kèm với ba nét Tính cách Trung thực, Chủ động, Giàu năng lực hành động.

 

Bài viết liên quan