Richard Moore Associates
thumbnail1
Thương hiệu dành cho Lãnh đạo
Thương hiệu dành cho Lãnh đạo

Thương hiệu dành cho Lãnh đạo là một cuốn sách bìa cứng dày 136 trang do tác giả Richard Moore viết và thiết kế, được Nhà xuất bản Trẻ cùng với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Sài GònTiếp […]

Read more >

thumbnail2
Đầu tư cho Chiến lược Hình ảnh Thương hiệu
Đầu tư cho Chiến lược Hình ảnh Thương hiệu

Investing in a Strategic Brand Image

Read more >

Chúng tôi là ai

Richard Moore Associates là công ty tư vấn thương hiệu đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, với hơn 40 năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệu thông qua xây dựng Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu và các giải pháp sáng tạo truyền thông hiệu quả.

Chúng tôi làm gì

Richard Moore Associates cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu toàn diện từ việc phát triển Bản sắc Thương hiệu, truyền thông thương hiệu đến kết nối thương hiệu dựa trên hình ảnh chiến lược của Thương hiệu.

Sự thật ngầm hiểu

Mỗi thương hiệu đều có bối cảnh phát triển riêng. Khi xây dựng bất kỳ chiến lược thương hiệu nào, chúng tôi đều vẽ một bức chân dung sống động về tình hình thương hiệu hiện tại dựa trên những sự thật ngầm hiểu và các dữ kiện thực tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

Liên Hệ