Atlantic Chemical

Tình hình Thị trường
Công ty Hóa chất Atlantic là một doanh nghiệp sản xuất độc lập chuyên cung cấp nguyên liệu trên toàn thế giới và tạo ra các loại thuốc nhuộm cung cấp cho thị trường đa dạng của Mỹ, từ ngành dệt cho đến ngành công nghiệp phụ tùng ô tô. Là một doanh nghiệp gia đình đã trải qua hai thế hệ, Atlantic rất thành công với những gì họ đã làm, và chỉ những gì họ đã làm. Tuy nhiên, đối mặt với sự gia tăng cạnh tranh từ những công ty hóa chất với quy mô lớn hơn gấp nhiều lần, họ đã tìm đến với chúng tôi nhờ giúp đỡ để làm sao cạnh tranh có hiệu quả.

Mục tiêu
Mặt mạnh của Atlantic chính là trọng tâm thị trường của họ. Mặc dù có quy mô lớn hơn rất nhiều song các đối thủ của Atlantic đều sản xuất các loại hóa chất khác ngoài thuốc nhuộm. Chúng tôi đã gợi ý nên tận dụng yếu tố này.

Công việc & Kết quả
Chúng tôi đã tạo ra Cụm từ Định vị “Sắc màu là công việc duy nhất của chúng tôi” (Color is our only business) và tạo ra nét Bản sắc Thương hiệu thể hiện ý tưởng này về mọi mặt. Không giống như phần lớn những giải pháp Bản sắc Thương hiệu khác, chúng tôi tránh lựa chọn một Mầu sắc Thương hiệu đơn lẻ mà thay vào đó sử dụng một cầu vồng đa sắc trên hầu hết các hình thức truyền thông marketing. Kết quả thu được chính là lợi thế cạnh tranh rõ ràng được thể hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông marketing của Atlantic. Hình ảnh thương hiệu được cải thiện đáng kể trước các chuyên gia thẩm định thuốc nhuộm và điều này giúp xác định vị thế của công ty trước những liên doanh lớn của nước ngoài.

Chúng tôi là ai

Richard Moore Associates là công ty tư vấn thương hiệu đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, với hơn 40 năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệu thông qua xây dựng Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu và các giải pháp sáng tạo truyền thông hiệu quả.

Chúng tôi làm gì

Richard Moore Associates cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu toàn diện từ việc phát triển Bản sắc Thương hiệu, truyền thông thương hiệu đến kết nối thương hiệu dựa trên hình ảnh chiến lược của Thương hiệu.

Sự thật ngầm hiểu

Mỗi thương hiệu đều có bối cảnh phát triển riêng. Khi xây dựng bất kỳ chiến lược thương hiệu nào, chúng tôi đều vẽ một bức chân dung sống động về tình hình thương hiệu hiện tại dựa trên những sự thật ngầm hiểu và các dữ kiện thực tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

Liên Hệ