Quy trình xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp

Thương hiệu có thể tiếp cận với khách hàng thông qua: Logo công ty, câu khẩu hiệu, danh thiếp, bao bì, tem nhãn mác sản phẩm, biển bảng, chuỗi các cửa hàng, đại lý, băng rôn quảng cáo, các mẫu quảng cáo truyền thông như tờ rơi, poster, catalogue, đồng phục nhân viên… Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi thể hiện chiến lược thương hiệu. Để có được những hoạt động “bề nổi” nhất quán và hiệu quả thì đằng sau đó doanh nghiệp phải có một quy trình xây dựng thương hiệu chặt chẽ và bắt buộc thi hành, tuân thủ tuyệt đối.

Brand

Quy trình xây dựng thương hiệu chỉ thành công khi nó có sự kết hợp sáng tạo, chặt chẽ từ các yếu tố hình ảnh, ngôn ngữ và chiến lược truyền thông được đặt dưới sự dẫn dắt của kim chỉ nam là chiến lược thương hiệu.

Mục tiêu của một hệ thống nhận diện thương hiệu trong bất cứ doanh nghiệp nào không chỉ đơn giản là tạo sự khác biệt, thể hiện “cái tôi” của doanh nghiệp mà còn để khách hàng thấy mục đích kinh doanh của họ, những cống hiến của họ cho xã hội và cho khách hàng của mình. Và trên hết, là công cụ để hiện thực hoá những mục tiêu chiến lược đã đề ra.

quy-trinh-xay-dung-thuong-hieu-cho-doanh-nghiep-2

Để quy trình xây dựng thương hiệu đạt được hiệu quả, các mục tiêu trong chiến lược thương hiệu phải được công bố rõ ràng, phải được phê duyệt, thống nhất trước khi bắt đầu bất kỳ công việc thiết kế, sáng tạo nào.

Đa số, để bắt đầu xây dựng thương hiệu thì các công ty đều cho nghiên cứu để cho ra đời “bản mô tả tiêu chí”, thứ để chúng ta có thể hình dung thương hiệu này sẽ hướng tới cái gì, biểu hiện của nó trên các ấn phẩm, trong tâm trí của khách hàng tiềm năng ra sao.

Các bước để triển khai mô tả các tiêu chí trong đó có thể khác nhau, có thể có những định hướng và mong muốn truyền tải khác nhau nhưng một điều bắt buộc đó là yêu cầu của bản mô tả này phải bắt nguồn từ sứ mệnh đã đề ra của doanh nghiệp, chiến lược thương hiệu và tiếp theo đó là kế hoạch marketing của doanh nghiệp.

quy-trinh-xay-dung-thuong-hieu-cho-doanh-nghiep-3

Tuy nhiên, khi áp dụng quy trình xây dựng thương hiệu, cái mà bạn có thể nhận thấy đang áp dụng, đang hiện hữu duy nhất chỉ có bản kế hoạch marketing. Bản mô tả tiêu chí để xây dựng thương hiệu có thể được mở rộng hơn thay đổi theo từng giai đoạn nghiên cứu, quá trình phát triển, thay đổi dựa theo chiến lược khác biệt hóa.

Nhưng tất cả những giai đoạn, những thay đổi này đều được thống nhất và hoàn tất trước khi các công việc sáng tạo về sau bắt đầu để triển khai kế hoạch xây dựng thương hiệu.

Do hệ thống nhận diện thương hiệu của một công ty mang tính chiến lược và dài hạn, nên việc thiết lập một quy trình thương hiệu để áp dụng theo đúng định hướng là yêu cầu hết sức quan trọng đối với quá trình sáng tạo và vận dụng hệ thống nhận diện thương hiệu sau này.

Who We Are

Richard Moore Associates is a a joint stock company with more than 40-year experience in brand consulting through Strategic differentiation and Creative excellence.

What We Do

As a brand communication consultancy, Richard Moore Associates offers services in the comprehensive development of Brand Identity, Brand Communication and Brand Engagement with a focus on your Brand’s strategic image.

Insights

Every brand has its own scenario. While building any brand strategy, we would draw a lively portrait of current brand situation from the insights and facts collected to develop the best recommendations for your brand.

Contact Us