Những quyền lợi mà bên nhượng quyền thương hiệu nhận được là gì?

Nhượng quyền thương hiệu là một hình thức kinh doanh từ lâu đã phát triển trên thế giới, tuy nhiên với Việt Nam thì nó khá còn mới mẻ. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân chọn hình thức kinh doanh nhượng quyền thương hiệu nhưng cũng có nhiều người chưa hiểu nhiều về hình thức này.

nhung-quyen-loi-ma-ben-nhuong-quyen-thuong-hieu-nhan-duoc-la-gi-3

Vậy, khi chọn hình thức kinh doanh này, các doanh nghiệp, đơn vị nhận quyền sẽ cần phải lưu ý những gì. Hãy tham khảo những thông tin mà Richard Moore Associates cung cấp dưới đây để hiểu hơn về những lợi ích mà bạn có thể nhận được khi làm bên nhận nhượng quyền nhé.

Quyền phân phối

Khi tham gia hình thức kinh doanh nhượng quyền thì bên nhận nhượng quyền thương hiệu sẽ có quyền phân phối sản phẩm của bên nhượng quyền trong một phạm vi lãnh thổ và một thời gian nhất định.

Bên nhận quyền hoàn toàn không được phép tái chuyển nhượng quyền kinh doanh này cho một bên khác mà không được sự nhất trí của bên nhượng quyền. Bên nhận nhượng quyền cũng không được tách mình ra khỏi hệ thống thương hiệu của bên nhượng quyền.

Sản phẩm và khách hàng

Một lợi ích mà bạn có thể trông thấy ngay đó là khi tham gia vào hệ thống nhượng quyền, nhà nhượng quyền thường sẽ hỗ trợ sản phẩm đầu vào bên nhận nhượng quyền.

Và bên nhận nhượng quyền cũng có được trong tay những khách hàng trung thành đối với thương hiệu bên nhượng quyền gây dựng từ trước đến nay.

Franchise concept

Hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, chế biến, đào tạo quy trình quản lý, hoạt động tiếp thị

Uy tín, hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ chính là những mắt xích quan trọng để gây dựng hình ảnh công ty trong tâm trí khách hàng. Chính vì vậy, để đảm bảo thương hiệu mình đã phát triển bấy lâu, nhà nhượng quyền sẽ sát sao theo dõi, quản lý và hỗ trợ hết sức cho bên nhận nhượng quyền, đặc biệt là đối với những bên nhận nhượng quyền mới.

Các yếu tố được hỗ trợ như: quy trình sản xuất, quy tắc kinh doanh, chuyển giao kinh nghiệm quản lý, điều hành, chiến lược marketing, … Mục đích của việc này chính là đảm bảo chắc chắn bên nhận nhượng quyền sẽ đi theo đúng khuôn mẫu, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Được cấp phép kinh doanh

Bên nhận quyền sẽ được phép phân phối những loại hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu của bên chuyển giao thương hiệu. Đồng thời cũng có thể áp dụng các hình thức quảng cáo, sử dụng các biểu tượng mang tính thương mại khác, các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo sản phẩm theo chuỗi tới khách hàng để việc kinh doanh và mở rộng thương hiệu đạt hiệu quả cao nhất

Who We Are

Richard Moore Associates is a a joint stock company with more than 40-year experience in brand consulting through Strategic differentiation and Creative excellence.

What We Do

As a brand communication consultancy, Richard Moore Associates offers services in the comprehensive development of Brand Identity, Brand Communication and Brand Engagement with a focus on your Brand’s strategic image.

Insights

Every brand has its own scenario. While building any brand strategy, we would draw a lively portrait of current brand situation from the insights and facts collected to develop the best recommendations for your brand.

Contact Us