Marketing thương hiệu khó hay dễ?

Marketing thương hiệu là một trong những vấn đề cốt lõi trong việc phát triển thương hiệu của mỗi doanh nghiệp. Nhưng thực hiện Marketing thương hiệu khó hay dễ và làm như thế nào để đạt được hiệu quả thì không phải ai cũng biết.

Vậy hãy cùng Richard Moore Associates tìm hiểu về một số điều bạn cần phải biết khi làm một chiến dịch marketing thương hiệu cụ thể nhé.

Để thực hiện được Marketing thương hiệu hiệu quả thì các doanh nghiệp cần phải đưa ra các chiến lược truyền thông cụ thể phục vụ cho chiến lược thương hiệu đã được đề ra trước đó.

marketing-thuong-hieu-kho-hay-de-1

Xác định mục tiêu truyền thông là một yếu tố quan trọng, quyết định hướng đi trong việc xây dựng chiến lược Marketing thương hiệu của mỗi doanh nghiệp. Mục tiêu truyền thông phải là kết quả của sự nghiên cứu thị trường, khách hàng, định hướng doanh nghiệp của quá trình hoạch định Marketing.

Mục tiêu truyền thông phải rõ ràng, cụ thể và phải phù hợp với tình hình phát triển của doanh nghiệp, chiến lược thương hiệu và phải đi sát theo sự phát triển của sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

marketing-thuong-hieu-kho-hay-de-2

Đối tượng mục tiêu là chính là đối tượng khách hàng mà chiến lược Marketing thương hiệu của bạn hướng đến. Xác định được đúng đối tượng sẽ giúp cho cho chiến lược của bạn đi đúng hướng, đảm bảo tiếp cận đúng nhóm khách hàng.

Bạn có thể xác định đối tượng mục tiêu của mình theo phương pháp dùng kim tự tháp truyền thông, tức là xếp đối tượng truyền thông theo thứ bậc.

marketing-thuong-hieu-kho-hay-de-3

Thông điệp sử dụng trong marketing truyền thông là những nội dung, những ý tưởng khái quát nhất mà bạn muốn truyền tải về thương hiệu qua các chiến dịch, chiến lược cụ thể. Định vị thông điệp sẽ là kim chỉ nam tất cả các hoạt động truyền thông.

Nhờ nó mà những người làm marketing sẽ biết mình cần nói cái gì, thể hiện nó như thế nào và làm cách nào để thông điệp đó tiếp cận đến công chúng một cách nhanh nhất.

Vì vậy mà trong chiến lược truyền thông marketing, định vị thương hiệu cần phải được xác định trước và phải được làm rõ thông qua một thông điệp cụ thể được đưa ra. Và nhiệm vụ của người làm truyền thông marketing thông điệp đó là phải làm sao cho thông điệp tiếp cận công chúng một cách dễ dàng và dễ hiểu nhất.

Đối với Marketing thương hiệu, việc xác định được những kênh truyền thông thích hợp sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện một cách hiệu quả các chiến lược truyền thông đã đề ra trước đó.

Một số kênh truyền thông mà doanh nghiệp bạn có thể áp dụng như báo chí, truyền thông mạng xã hội, truyền hình…

marketing-thuong-hieu-kho-hay-de-4

Who We Are

Richard Moore Associates is a a joint stock company with more than 40-year experience in brand consulting through Strategic differentiation and Creative excellence.

What We Do

As a brand communication consultancy, Richard Moore Associates offers services in the comprehensive development of Brand Identity, Brand Communication and Brand Engagement with a focus on your Brand’s strategic image.

Insights

Every brand has its own scenario. While building any brand strategy, we would draw a lively portrait of current brand situation from the insights and facts collected to develop the best recommendations for your brand.

Contact Us