Brainstorming Workshop danh cho Giam doc Sang tao

Buổi workshop diễn ra trong 2 ngày với các bài tập về phương pháp brainstorming mới dành cho những giám đốc sáng tạo đam mê với ngành, do ông Richard Moore, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc sáng tạo của Richard Moore Associates giảng dạy.

Nội dung chương trình

Buổi 1 (Sáng) – Tính cách và phân tích làm rõ

Các nhóm kĩ năng chỉ đạo sáng tạo khác nhau, làm rõ vấn đề trong truyền thông, creative brief và những bước căn bản trong brainstorming. Thảo luận.

Buổi 1 (Chiều) – Xây dựng ý tưởng và Brainstorming

Bài tập Brainstorming căn bản, được mở rộng với bài tập Brainstorming ngược chiều. Phương pháp Brainstorming Tĩnh, được mở rộng với bài tập Tư duy liên kết. Thảo luận.

Buổi 2 (Sáng) – Các phương pháp Brainstorming khác

Bài tập Thảo luận viết (Brain-writing), được mở rộng với Phương pháp Định danh liên kết hình ảnh. Phương pháp Cụm từ ngược nghĩa (Compressed Conflict Brainstorming), được mở rộng với bài tập Tương tự Trực tiếp (Direct Analogy). Thảo luận.

Buổi 2 (Chiều) – Đánh giá và tinh chỉnh

Tập trung và các phương pháp đánh giá, bao gồm: Nhóm ý tưởng, Hits, Blue Sky, 6 chiếc nón tư duy, POINT và Ma trận đánh giá. Thảo luận.

Yêu cầu học viên

Chuyên viên Thiết kế đồ hoạ, Giám đốc Mỹ thuật và Giám đốc Sáng tạo có mong muốn nâng cao kĩ năng xây dựng ý tưởng. Học viên cần có ít nhất 05 năm kinh nghiệm sau tốt nghiệp với vai trò thiết kế truyền thông marketing hoặc giám đốc mỹ thuật. Học viên cần gửi ít nhất năm (05) tác phẩm sáng tạo độc đáo không sao chép, thể hiện khả năng sáng tạo giải pháp đôt phá.

Khoá học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, có phiên dịch sang tiếng Việt. Tài liệu thuyết trình được trình bày song ngữ.

Lịch học

8:30 – 5:30 Thứ Bảy ngày ( 28-11-2015 ) và ( 05-12-2015). Nghỉ trưa: 12:00 – 1:30.

Học phí

700.000 VNĐ

Liên hệ thông tin và đăng ký tham dự

Trần Vũ Hoàng – Phó Giám đốc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Điện thoại: 0903256821

Email: tranvuhoangart@gmail.com

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội – Số 7 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

See more at: http://www.branddance.vn/wordpress/brainstorming-workshop-danh-cho-giam-doc-sang-tao/

Who We Are

Richard Moore Associates is a a joint stock company with more than 40-year experience in brand consulting through Strategic differentiation and Creative excellence.

What We Do

As a brand communication consultancy, Richard Moore Associates offers services in the comprehensive development of Brand Identity, Brand Communication and Brand Engagement with a focus on your Brand’s strategic image.

Insights

Every brand has its own scenario. While building any brand strategy, we would draw a lively portrait of current brand situation from the insights and facts collected to develop the best recommendations for your brand.

Contact Us